PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zp2/2023 ,,Budowa budynku dydaktycznego PUZ w Tarnobrzegu''

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

adres do korespondencji: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 50

tel. (0-15) 822 90 15

 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamówien publicznych  na:

   

„Budowę budynku dydaktycznego PUZ w Tarnobrzegu''.

współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Sprawa Zp2/2023

 

 Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2024r.  godz. 9:00

 

Wykonawca chcący złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej.


Zamawiający ustala termin wizji lokalnej w dniach 4-6.12.2023r. w godzinach 9:00 – 12:00.

W celu umówienia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Inwestorem Zastępczym adres email: k.gajewska@ekoinwest.kielce.pl

 

Oferty w postepowaniu należy złożyć poprzez platforme eZamówienia zgodnie z Instrukcją użytkownika eZamówienia.

 

Postepowanie dostepne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68f872b0-8d1b-11ee-b55a-a22b2d7f700e 

 

Metadane

Data publikacji : 28.11.2023
Data modyfikacji : 06.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Bordun
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bordun
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bordun

Opcje strony

do góry