PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Sposób udzielania informacji

Sposób udzielania informacji

Informacja publiczna, która nie została nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie.

 

Kontakt:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

Biuro Rektora

ul. Henryka Sienkiewicza 50

39-400 Tarnobrzeg

 

tel. 15 822 90 15 wew. 225

 

e-mail: bip@puz.tarnobrzeg.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późń. zm.) udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Ograniczenia do dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Formularz wniosku o udzielenie informacji publicznej.

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu posiada stronę internetową pod adresem: www.puz.tarnobrzeg.pl, gdzie umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące działalności Uczelni.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Broda

Opcje strony

do góry